แจ้งการชำระเงิน

ข้อมูลลูกค้า

เลือกบัญชีที่โอนเข้า

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขบัญชี
ธนาคารxxxxxxสาขาxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx-xxxxxx-x
ธนาคารxxxxxสาขาxxxxx xxxxxxxxxxx xxx-xxxxxx-x

ข้อมูลการชำระเงิน

วันเวลาที่โอน

วันที่

เวลา